Nowości:

Audyt projektów unijnych

Kto ma prawo skorzystać z pomocy finansowej od UE?
Środki unijne pozyskane na rozwój osobistej firmy, interesu bądź również rozpoczęcie aktywności gospodarczej to idealna szansa dla ambitnych osób, które z przyczyn od nich niezależnych pozostają bez pracy. Jeżeli posiadają odpowiednio zorganizowany projekt i są w stanie zademonstrować go słusznym postaciom, to mają szansę pozyskania środków finansowych, które starczą na pokrycie większej części kosztów. Ma okazję przekroczyć ona nawet połowę wydatków całego przedsięwzięcia otworzenia własnej firmy – sprawdź Audyt wewnętrzny projektu. Niejednokrotnie po tę opcję sięgają studenci, którzy czują w sobie zdolności do prowadzenie prywatnej działalności, bądź nie mogą odkryć pracy w wyuczonym zawodzie. Ten projekt to bardzo idealna możliwość na rozwój. Im więcej powstanie firm, im bardziej będzie rozwijał się przemysł, tym większa okazja na postęp gospodarczy całego kraju. Dużo osób skorzystało już z dofinansowania unijnego i dało to efekty. Wystarczy prawidłowo przygotowany biznesplan, przedstawienie go oraz czekanie na decyzję. Każdy, kto czuje się na siłach ma obowiązek tego spróbować.

Teksty: